til forsiden Regler
{ w e l t s c h m e r z }
  invitasjon  |  visjon  |  rammer  |  regler  |  arrangører  |  roller  |  påmelding  |  weltschmerz  til forsiden
 

 

"..spill med lyd, ansiktsuttrykk, bevegelser og kroppskontakt, men behold klærne på.."

 

 

 

 

 

 

"..vi er i vår virkelighet. Noen av oss mener magi finnes der, andre ikke. Vi har ingen regler for dette.."


Simuleringsregler

AmerikA er ikke et regelspill. Vi har tiltro til aktørenes fantasi og improvisasjon. Likevel ønsker vi noen retningslinjer for simulering.

Kutt, Brems, Grønt

Er du eller andre spillere i fysisk eller psykisk fare, så si/rop “Kutt!”: spillet skal stoppes, alle går ut av rollene sine til situasjonen er normalisert.

Vi tror at en hyppigere bruk av “Brems!” kan minske behovet for bruk av “Kutt!”: Sier du Brems, skal ingen stoppe spillet, men roe ned den aktiviteten som pågår.

I tillegg vil vi innføre stikkordet “Grønt!”: Sier du det til en motspiller, betyr det at vedkommende gjør en glimrende jobb, og kan spille ut mye mer med hensyn til for eksempel å skjelle deg ut, torturere deg, elske med deg.

Alkohol og dop

Forbud mot ekte alkohol og alle former for rusmidler. Unntaket er svakøl. Derimot må dere gjerne simulere erstatninger for å ruse dere. (Saft for vin, alkoholfritt øl, vann med fargeessens for rødsprit osv: Bruk fantasien). “Liksom-dop” vil finnes i spillet, (melis for kokain, sprøyter med vann i etc.). Simulér effektene av dopet så godt dere kan. Husk at du ikke blir edru/nykter på 1-2-3!

Sex

I løpet av laiven kan det hende at roller ønsker å ha sex. Vi anbefaler denne måten å simulere det på: Spill med lyd, ansiktsuttrykk, bevegelser og kroppskontakt, men behold klærne på (teatermetoden). Å spille ut sex på ordentlig vil i de aller fleste tilfelle føre til at folk hopper ut av rollene sine. Det ønsker vi ikke. Kyssing og klining pleier å gå greit, men si Brems! om det ikke passer deg.

Vold

Vi ønsker ikke liksom-våpen (skumgummi, paintball m.m.) på denne laiven. Det betyr at det blir få sjanser til å ha kamp med våpen. Det går imidlertid fint an å true med en jernstang, klubbe, kniv, knust flaske.

Slåssing foregår ved simulert nevekamp (marker slag, stopp rett ved kroppen), uten våpen (slipp evt. det du truet med). Noen vil ha innøvd/avtalt kamper, da er det greit. Annen type vold og tortur markeres med våpenet.

Det går an å dø i vår oppsetning, men vi ønsker ikke døde roller. Dør rollen din, er du ute av spillet, men kan komme tilbake i en korttidsrolle.

Annonsering

Vold, sex, tortur, binding etc. skal annonseres før det utføres. Det vil gi “offeret” en sjanse til å si Brems! (eller Grønt). Det betyr å si “Nå skal jeg binde deg på hender og føtter”, før du gjør det. Sier han “Brems” så legger du bare tauet løst rundt… Lytt til den andre.

Magi

Vi er i vår virkelighet. Noen av oss mener magi finnes der, andre ikke. Vi har ingen regler for dette. Tror rollen din noe er magisk? Spill på det. Om din magi virker kommer an på om de andre tror på det.

Fysisk Sikkerhet

I tillegg til regler for Brems og Kutt og Annonsering har vi også en del andre sikkerhetstiltak:

  • Brannslukkere vil være satt ut på tydelige steder.
  • Førstehjelpsutstyr vil finnes ved inngangspartiet, hos en av beboerne på dynga og ett sted til i laivområdet. I tillegg kan folk gå til Blåkors, der arrangører tar seg av skadde (og syke).
  • Vi vil ha vektere i porten, og patruljerende både dag og natt.
  • Søppelet kan være skarpt, tungt og til å ramle på: beveger du deg rundt om i søppelhauger eller roter i søpla bør du ha hansker og støvler. Klatring på søppel foregår på eget ansvar.

  •   forsiden  |  invitasjon  |  visjon  |  rammer  |  regler  |  arrangører  |  roller  |  påmelding  |  weltschmerz  | amerika@laiv.org    design: xen|nag|tommyball