til forsiden Weltschmerz
{ w e l t s c h m e r z }
  invitasjon  |  visjon  |  rammer  |  regler  |  arrangører  |  roller  |  påmelding  |  weltschmerz  til forsiden


"..mer virkelig enn virkeligheten!.."


Weltschmerz - laivkunst fra virkeligheten

Weltschmerz er et nettverk av kunstnere og laivarrangører som har som mål å arrangere intense laivopplevelser fra vår egen verden, nå. Vi bruker ikke ironi. Vi vil brette ut smerten og kyle knyttneven inn der det gjør mest vondt

Vårt første snitt av verden er AmerikA. Utsiktspunktet er søppeldynga.

Vårt andre nådestøt heter Europa. Scenen er et asylmottak.

Vi arrangerer ut fra en overbevisning om at laiv kan formidle mening og orginalitet - at laiv er "kunst". Vi vil ikke dermed opphøye dagens "kunstner" eller nedvurdere "underholderen". Begge lider de av den samme sykdommen - at de reduserer sitt publikum til passive mottakere. Det levende rollespillets interaktivitet og spontanitet gir oss en unik mulighet til å involvere og engasjere. - "publikum" forsvinner, i stedet er vi alle aktører, alle skapere. Her ser vi kimen til et opprør mot det passive, lukkede og uengasjerende som preger samtiden. Før det opprøret kan komme, må laiv modne som form. Vi eksperimenterer derfor hensynløst, og forsøker å skaffe laiv-mediet oppmerksomhet fra alle andre som kan bidra til utviklingen.

Vi bygger våre fiksjoner på vår egen verden, nå. Ikke i en forflatet naturalistisk eller sosialrealistisk genre - men gjennom en stilisert og forsterket virkelighet, en magisk realisme hvor kantene er skarpere, linjene renere, og ondskapen desto mer brutal. Våre oppsettinger skal være mer virkelige enn virkeligheten! Vi er ikke redde for å være politiske i vår skildring av verden, men nekter å iføre oss ideologienes tvangstrøye.

Vi kaller oss 'Weltschmerz' fordi det er weltschmerz vi vil motvirke. Den melankolske tilbaketrukkenheten fra verden (weltschmerz) er utgangspunktet - symptomet og sykdommen vi vil helbrede. Vi kunne også ha kallt oss 'livslede' eller 'apati', men det låt liksom litt bedre på tysk.

Vår tids demon er likgyldigheten. Den må bekjempes!

  forsiden  |  invitasjon  |  visjon  |  rammer  |  regler  |  arrangører  |  roller  |  påmelding  |  weltschmerz  | amerika@laiv.org    design: xen|nag|tommyball